Emnekurs er korte, effektive nettbaserte kurs som dekker et begrenset fagområde.

Bygg bredde- og spisskompetanse innenfor de områder du har behov for, med og uten studiepoeng.

For påmelding til emnekurs er det ingen opptakskrav så lenge man ikke skal ta eksamen. For opptak til hele kurset med eksamen, se egne opptakskrav nedenfor.

Handelshøyskolen BI har ingen forpliktelser til å levere emnekurs utover de som settes opp hvert semester.

Se opptakskrav

Noen kurs i biblioteket

Se alt i Biblioteket

Personlig økonomi i skolen

Finansiell rådgiver - AFR